Om föreningen

Fastigheten på Seglargatan 23 i Högtofta uppfördes 1918-1922 som kontors- och bostadshus åt försäkringsbolaget Sephyrion. 

Bostadsrättsföreningen Kopparhästen i Högtofta bildades 1980. Idag har fastigheten 15 lägenheter och två butikslokaler.